OM 系列大扭矩执行器

OM 系列大扭矩执行器

OM 系列大扭矩执行器,扭矩从35Nm - 3500Nm.用于开关控制或比例控制风阀或水阀。


OM 系列大扭矩执行器 特性及优点

OM 系列大扭矩执行器,开关控制或比例控制(4~20mA, 1~5V, 或 0(2)~10V, 通过 DIP-开关选择) 直角转弯电动执行器。
OM 系列大扭矩执行器可提供反馈输出信号,开关型输出干接点反馈信号,比例型输出 0~5V, 0~10V, 4~20mA (通过 DIP-开关选择) 。
可选辅助开关。

可供选择的产品

型号
名称
CombustionOM/OM-1
OM 系列大扭矩执行器
CombustionOM/OM-10
OM 系列大扭矩执行器
CombustionOM/OM-11
OM 系列大扭矩执行器
CombustionOM/OM-12
OM 系列大扭矩执行器
CombustionOM/OM-2
OM 系列大扭矩执行器
CombustionOM/OM-3
OM 系列大扭矩执行器
CombustionOM/OM-4
OM 系列大扭矩执行器
CombustionOM/OM-5
OM 系列大扭矩执行器
CombustionOM/OM-6
OM 系列大扭矩执行器
CombustionOM/OM-7
OM 系列大扭矩执行器
CombustionOM/OM-8
OM 系列大扭矩执行器
CombustionOM/OM-9
OM 系列大扭矩执行器
CombustionOM/OM-P1
OM 系列大扭矩执行器
CombustionOM/OM-P10
OM 系列大扭矩执行器
CombustionOM/OM-P11
OM 系列大扭矩执行器
CombustionOM/OM-P12
OM 系列大扭矩执行器
CombustionOM/OM-P2
OM 系列大扭矩执行器
CombustionOM/OM-P3
OM 系列大扭矩执行器
CombustionOM/OM-P4
OM 系列大扭矩执行器
CombustionOM/OM-P5
OM 系列大扭矩执行器
CombustionOM/OM-P6
OM 系列大扭矩执行器
CombustionOM/OM-P7
OM 系列大扭矩执行器
CombustionOM/OM-P8
OM 系列大扭矩执行器
CombustionOM/OM-P9
OM 系列大扭矩执行器

OM 系列大扭矩执行器 配件

产品手册

类型文件名文件大小
Combu OM Actuator APEN0H-050TW01A0809_OM 459 KB